Turkish-German translations for suikâstçi:

Mörder · other translations

suikâstçi Mörder

Suikâstçi birisinin Oyuki'mizin peşinden gitmesine izin vermeyeceğiz.

Von einem angeheuerten Mörder lasse ich Oyuki nicht töten.