Turkish-German translations for tükürük:

Spucke · Speichel · other translations

tükürük Spucke

Tükürük duman kök.

Spucke, Rauch, Wurzel.

Biraz saç ve tükürük. İşte! Cinayeti Fremont ve Coates işledi.

Ein paar Haare, etwas Spucke, und Fremont und Coates sind überführt.

Bir sürü tükürük ve azim ve kararlılık.

Mit viel Mucke, Spucke und Klebrigkeit.

Click to see more example sentences
tükürük Speichel

Kan ve tükürük, atmosfer ve yüzey testleri, hepsi de negatif.

Habe ich. Blut, Speichel und Oberflächen. Alles negativ.

Kan testi, bebek hemşiresi, ter, öpüşme, bardak kenarındaki tükürük.

Bluttest, die Lausfrau, Schweiß, Küssen, Speichel an einem Glas.