Turkish-German translations for taşınmak:

ziehen · einziehen · umziehen · other translations

taşınmak ziehen

Buraya taşınmak zorunda kaldım.

Ich musste hierher ziehen.

Rachel ya da ben kazanırsam, Rachel taşınır.

Wenn Rachel oder ich gewinnen, zieht Rachel ein.

Bobby Florida'ya taşınmak istiyordu, Frankie ise biraz güvenlik.

Bobby wollte nach Florida ziehen und Frankie ein bisschen Sicherheit.

Click to see more example sentences
taşınmak einziehen

Hayır, cidden; çünkü, bir süre yanına taşınmak zorundayım.

Nein, wirklich, denn ich müsste für eine Weile hier einziehen.

Gerçekten buraya taşınmak istiyor musun?

Möchtest du wirklich hier einziehen?

Neden tavan arasına taşınmak istiyorsunuz ki?

Wieso wollt ihr in den Dachboden einziehen?

Click to see more example sentences
taşınmak umziehen

Ama taşınmak zorundayız, değil mi?

Aber wir müssen umziehen, oder?

Hayır, gerçekten taşınmak istiyorum.

Nein, ich will wirklich umziehen.

Taşınmak istiyorsun?

Du willst umziehen?

Click to see more example sentences