tabağı

Biz de şimdi, yukarıya peynir tabağı sipariş ettik.

Wir haben gerade eine künstlerische Käseplatte bestellt.

Bir tabak makarna alabilir miyim?

Darf ich Makkaroni haben, bitte?

Sen bir kayık tabak yaprak ve açan bir gül goncasısın.

Du bist ein Schiffchen voller Laub, eine sich öffnende Rose.

Birden biri, tabak, karides veya bir tabak karides diyor.

Plötzlich sagt jemand: Teller, Garnele oder ein Teller Garnelen.

Kesme tahtası, keskin bir bıçak güzel bir tabak, kase, yumurta çırpıcı.

Ein Schneidebrett, ein Messer, einen Teller, eine Schüssel, einen Quirl.

Bekle, biraz daha tabağa ihtiyacımız var.

Warte, wir brauchen noch mehr Teller.

Sana bir tabak getireyim, tamam mı?

Ich hole Ihnen einen Teller.

Mavi bir tabak ve gümüş rengi bir çatal vardı.

Es hatte einen blauen Teller und eine silberne Gabel.

Sana da bir tabak verebilir miyim?

Darf ich Ihnen diesen Teller geben?

Yeni bir vazo ve biraz tabak gerekiyordu.

Ich brauchte eine neue Vase und ein paar Teller.