Turkish-German translations for taciz:

belästigen · Belästigung · Schikane · other translations

taciz belästigen

Oğlun beni taciz ediyor.

Ihr Sohn belästigt mich.

Onu hâlâ taciz ediyor.

Er belästigt sie immer noch.

O beni taciz etti.

Sie hat mich belästigt.

Click to see more example sentences
taciz Belästigung

Cinsel taciz suçlamaları her şeyi mahvetti.

Sexuelle Belästigung hat alles kaputt gemacht.

Sonra kitap anlaşması, sonra film anlaşması sonra da kaçınılmaz cinsel taciz skandalı gelecek.

Danach kommt der Buchdeal und dann der Filmdeal und dann der unausweichliche Skandal wegen sexueller Belästigung.

Tamam, bu bir cinsel taciz.

Okay, das ist sexuelle Belästigung.

Click to see more example sentences
taciz Schikane

Daha fazla taciz bekliyordum.

Ich habe mehr Schikane erwartet.

Bu taciz oluyor Bayan Julian.

Das ist Schikane, Ms. Julien.

Sadece ufak çaplı bir taciz.

Es ist nur belanglose Schikane.