tahlillerini

George Clark'ı tomografi için götürdü, ve kan tahlillerini bekliyoruz.

Also George hat Clark im CT und wir warten auf Notfallarbeit.