Turkish-German translations for tahta:

Hölzer, Holz, hölzern · Bretter, Brett · Thron · Sprungbrett · Tafel · Schachbrett · Schneidebrett · Brettspiel · Planken, Planke · Board · other translations

tahta Hölzer, Holz, hölzern

Sadece boktan bir tahta parçasıydı!

Ein beschissenes Stück Holz!

Ayrıca cilalı tahta kıymıkları vardı.

Ebenso Splitter von poliertem Holz.

Tahta çok hızlı biçimde oksidasyona uğrar Çünkü tahta kendiliğinden

Holz unterliegt schneller Oxidation, weil es spontan reagiert

Click to see more example sentences
tahta Bretter, Brett

Bu tahtalar çok korkunç.

Solche Bretter sind gruselig.

Lance için bir tahta getirin.

Bringt ein Brett für Lance!

En iyi sörf tahtaları koa ağacındandır.

Die besten Bretter sind aus Koaholz.

Click to see more example sentences
tahta Thron

O sadece bir vekilharç. Tahta vekâlet ediyor.

Er ist nur Truchsess, Hüter des Throns.

Tek bir yolu var. tahta kaydetmek için.

Es gibt nur einen Weg, den Thron zu retten:

Şimdi tahta karşı isyan eden benim.

Und jetzt rebelliere ich gegen den Thron.

Click to see more example sentences
tahta Sprungbrett

Burası benim için sıçrama tahtası değil.

Es ist kein Sprungbrett für mich.

Yani bu senin için bir sıçrama tahtası öyle mi?

Also ist es nur ein Sprungbrett für Sie?

Slugline senin için yalnızca bir sıçrama tahtası.

Slugline ist nur ein Sprungbrett für dich.

Click to see more example sentences
tahta Tafel

Eğer tahtalardan hoşlanıyorsan, bu da benim tahtam.

Wenn Du tafeln magst, das hier ist meine Tafel.

Gel hadi, bana tahtayı silmemde yardım et.

Komm, hilf mir die Tafel zu löschen.

Onu da tahtaya yaz.

Schreib's an die Tafel.

tahta Schachbrett

Bunlar satranç terimleri ve bu satranç tahtası.

Das sind Schachbegriffe und das ist das Schachbrett.

Bu bir satranç tahtası.

Das ist ein Schachbrett.

tahta Schneidebrett

Kesme tahtası, keskin bir bıçak güzel bir tabak, kase, yumurta çırpıcı.

Ein Schneidebrett, ein Messer, einen Teller, eine Schüssel, einen Quirl.

Mükemmel. Şimdi bir kesme tahtası lazım.

Und jetzt brauchen wir ein Schneidebrett.

tahta Brettspiel

Hadi tahta oyunu oynayalım.

Lasst uns ein Brettspiel spielen.

Bakın, bu gerçekten harika bir tahta oyunu.

Schaut, das ist ein großartiges Brettspiel.

tahta Planken, Planke

Gerçek aşk birkaç tahta parçası ve bir yelkenden daha önemli değil mi?

Ist wahre Liebe nicht wichtiger als ein paar Planken aus Holz und Segel?

tahta Board

JD sörf tahtasını kaybetti! Yani?

JD hat sein Board verloren!