Turkish-German translations for takip:

jagen · Spur · Verfolgungen, Verfolgung · Verfolgungsjagd · Halt · behalten · Überwachung · Track · other translations

takip jagen

Ben de geçmişlerini araştırıp ipuçlarını takip ediyordum.

Ich ließ Hintergrundchecks laufen, jagte seinen Hinweisen nach.

Beni buraya kadar takip etti.

Es hat mich bis hierher gejagt.

Neden beni takip ediyordun?

Wieso hast du mich gejagt?

Click to see more example sentences
takip Spur

Bir izi takip etmem gerek.

Ich muss einer Spur folgen.

Ethan'ın izini takip ederek.

Indem wir Ethans Spur folgen.

En önemli ipucumuzu takip ediyorum.

Ich verfolge unsere wichtigste Spur.

Click to see more example sentences
takip Verfolgungen, Verfolgung

Takip için bizimle burada buluş.

Triff uns zur Verfolgung hier.

Onları takip etmek için desteğe ihtiyacımız var.

Wir brauchen Verstärkung, um die Verfolgung aufzunehmen.

Evet, Bayard'ı kaçarken gördüm ve Takip etmek için arabayı döndürdüm.

Ja, ich sah Bayard flüchten und wendete den Wagen um die Verfolgung aufzunehmen.

Click to see more example sentences
takip Verfolgungsjagd

Bach'ın varisi araba takibi sonrası tutuklandı

VIVIENNE: Bach-Erbe nach Verfolgungsjagd verhaftet.

Yüksek hızlı bir araba takibi gerçekleşmekte

Eine High-Speed-Verfolgungsjagd ist im Gange

Ne eğlenceli bir takip olacak Samuel.

Das wird eine lustige Verfolgungsjagd, Samuel.

takip Halt

Seni takip ediyoruz çünkü ortak bir sorunumuz var.

Wir halten dich an, weil wir ein gemeinsames Problem haben.

takip behalten

Roman ve Emery Whitehill'i takip ettin mi?

Hast du Roman und Emery Whitehill im Auge behalten?

takip Überwachung

Görsel, evet, görsel takip.

Ja, um die visuelle Überwachung.

takip Track

İz takip edicilerini devreye sokun.

Track indicators to maximum deflection.