Turkish-German translations for takmak:

tragen · stecken · hängen · aufstellen · installieren · anschließen · Einbinden · anbringen · other translations

takmak tragen

Kemer mi takıyorsunuz yoksa askı mı?

Tragen Sie Gürtel oder Hosenträger?

Dinleme cihazı takmak istemediğine emin misin?

Willst du sicher kein Abhörgerät tragen?

Bunu dört hafta takmak zorunda.

Sie muss das vier Wochen tragen.

Click to see more example sentences
takmak stecken

O iki dünya arasında. takıldı kaldı.

Er steckt zwischen zwei Welten.

Ve saçına takılmış bir kivi parçası var.

Und ein großes Stück Kiwi steckt in ihren Haaren.

O kusursuz ısmarlama takım elbiselerin altında bir canavar yatıyor.

Unter diesen tadellos maßgeschneiderten Anzügen steckt ein Monster.

Click to see more example sentences
takmak hängen

Danny ve Harold'ın takıldığı Pete Doust isimli bir çocuk.

Es heißt, Danny und Harold hängen oft mit Pete Doust herum.

Böylece Tak Mun-bae'yi de ipe gönderebiliriz.

Damit wir Tak Mun-Bae hängen können.

takmak aufstellen

Ekstra sayı takımı, dizilin.

Extra Punkte Team, aufstellen.

Birinci takım, dizilin.

Erstes Team, aufstellen.

takmak installieren

Yeni güç dönüştürücün takıldı ve gitmeye hazır durumda.

Ihr neuer Energietransformator ist installiert und bereit.

Tamam, berilyum küresi takıldı mı?

Ist die Berylliumkugel schon installiert?

takmak anschließen

Telefona bir kayıt cihazı taktılar.

Rekorder ans Telefon angeschlossen.

takmak Einbinden

Tam bir takım oyunuydu. beni de kattığınız için teşekkürler.

Das war eine Teamaufgabe. Danke das ihr mich eingebunden habt.

takmak anbringen

Bomba paketlendi enerji yüklemek için Tovex takıldı.

Bombe ist gepackt, das Tovex für die Ladung angebracht,