Turkish-German translations for tank:

Tanka, Tank · Panzer · other translations

We also found translations for word Tank in German.

tank Tanka, Tank

Size bir sonraki damadınızı tanıştırayım, Tank Turner.

Darf ich euch euren nächsten Schwiegersohn vorstellen, Tank Turner.

Tank Turner bir sahtekârdır. Tamam mı?

Tank Turner ist ein Schwindler!

Tank, içeri gir.

Tank, komm rein.

Click to see more example sentences
tank Panzer

Bir sürü Nazi tankı bombaladım.

Ich erwischte viele dieser Nazi-Panzer.

Şimdiye kadar sadece bir sürü polis ve tank gördüm.

Bisher habe ich sehr viele Polizisten und Panzer gesehen.

Sadece birkaç ölü Alman ve safdışı bir tank.

Nur ein paar tote Krauts und ein kaputter Panzer.

Click to see more example sentences