Turkish-German translations for tarama:

Scan · scannen · Screening · other translations

tarama Scan

Yeni bir üç boyutlu tarama sistemi yerleştireceğiz.

Wir installieren ein neues holografisches Scan-System.

Konukçu üzerinde biyo-spektral tarama yaptılar mı?

Machten sie einen biospektralen Scan beim Symbionten?

Halbuki bugünkü tarama açıkça daha çok aktivite gösteriyor.

Wohingegen der heutige Scan eindeutig eine höhere Aktivität zeigt.

Click to see more example sentences
tarama scannen

Taramaya devam edin.

Scannen Sie weiter.

Bay Data, taramaya devam edin.

Mr Data, weiter scannen.

Soliton dalgası için bir tarama başlatın.

Scannen Sie nach der Soliton-Welle.

Click to see more example sentences
tarama Screening

Joey'nin çok titiz bir tarama süreci var.

Joey hat eine sehr sorgfältige Screening-Prozess.