Turkish-German translations for tartışmalı:

umstritten · kontrovers · strittig · other translations

tartışmalı umstritten

Tartışmalı "Healapalooza" turnesi, devasa oranlarda ivme kazanıyor.

Die umstrittene Healapalooza-Tour hat inzwischen biblische Ausmaße erreicht.

Burada, Katia Novikova daha tartışmalı deneylerinden birisini yürütüyor.

Katja Nowikowa zeigt hier eines ihrer umstritteneren Experimente.

Tartışmalı biyo-donanım şirketi LSR, bilimsel etik komitesi tarafından kapatıldı.

Die umstrittene Bioware-Firma LSR wurde durch den Ethikrat geschlossen.

Click to see more example sentences
tartışmalı kontrovers

Bu kadar tartışmalı bir kararın parçası olmak nasıl bir duygu?

Wie ist es, Teil einer solch kontroversen Entscheidung zu sein?

Brian de Palma'nın tartışmalı başyapıtı "Scarface"i.

Brian De Palmas"kontroverses Meisterwerk" Scarface.

Tartışmalı bilim insanı Richard Parker öldü

Richard Parker, kontroverser Wissenschaftler tot

tartışmalı strittig

Rock, Jeopardize'da tartışmalı olan tek cevabımın konusuydu bu arada.

Rock war das Thema meiner einzigen strittigen Jeopardy-Antwort.