Turkish-German translations for tavşan:

Hasen, Hase · Kaninchen · Osterhase · Häschen · Karnickel · Bunny · other translations

tavşan Hasen, Hase

Bir çift tavşan gibi.

Wie ein paar Hasen.

Kaç küçük tavşan, kaç.

Lauf kleiner Hase, lauf.

Tavşan zıplaması lazım.

Hasen müssen hüpfen.

Click to see more example sentences
tavşan Kaninchen

Sonra, bir tavşan gibi

Dann, wie ein Kaninchen

Size avlanmış tavşan öneririm.

Ich empfehle Ihnen Kaninchen.

Bir tavşan, John!

Ein Kaninchen, John!

Click to see more example sentences
tavşan Osterhase

Paskalya Tavşanı, hop hop hop!

Osterhase, hopp, hopp, hopp!

Paskalya Tavşanı sen değil miydin?

Aber du bist doch der Osterhase.

Paskalya Tavşanı falan yok!

Es gibt keinen Osterhasen!

Click to see more example sentences
tavşan Häschen

Tahmin edeyim Tavşanlar kötü şans getirir, değil mi?

Lasst mich raten, Häschen bringen Unglück, richtig?

Ama sen tavşan değilsin.

Aber du bist kein Häschen.

Bu bir çorap tavşan.

Es ist eine Socke Häschen.

Click to see more example sentences
tavşan Karnickel

İnsanım ben, tavşan değilim.

Ich bin kein Karnickel.

Bir balık gibi yüzebilir ve bir tavşan gibi düzüşürüm.

Klar, ich schwimme wie ein Fisch und bumse wie ein Karnickel.

Sen nesli tükenmiş köpek avındasın, ve bende tavşan avında.

Du jagst ausgestorbene Hunde und ich jage Karnickel.

Click to see more example sentences
tavşan Bunny

Tavşan Bernie'nin Artık İki Babası Var

Bernie Bunny hat jetzt zwei Väter".

Emekli oldum. Lütfen bana Tavşan de.

Ich bin im Ruhestand, nenn mich Bunny.