Turkish-German translations for tavsiye:

Rat · Ratschlag · Tipp · Empfehlungen, Empfehlung · beraten · geraten · other translations

tavsiye Rat

Bu çok iyi bir tavsiye.

Das ist ein sehr guter Rat.

Ama sana bir tavsiye vereyim mi?

Aber darf ich dir einen Rat geben?

Tavsiye için sağ ol, profesör.

Danke für deinen Rat, Professor.

Click to see more example sentences
tavsiye Ratschlag

Bir arkadaşım için tıbbi tavsiyeye ihtiyacım var, Alaric için.

Ich brauche einen medizinischen Ratschlag für einen Freund.

Biraz tavsiyeye ihtiyacım var.

Ich brauche einen Ratschlag.

Bu tavsiye sizden mi yoksa makineden mi geliyor Bayan Groves?

Und dieser Ratschlag kommt von Ihnen, Ms. Groves, oder von der Maschine?

Click to see more example sentences
tavsiye Tipp

Başka yararlı bir tavsiye

Noch ein nützlicher Tipp

Bir tavsiyem var.

Dennoch ein Tipp.

Bir tavsiye ister misin?

Willst du einen Tipp?

Click to see more example sentences
tavsiye Empfehlungen, Empfehlung

Sınav sonuçların yok. Tavsiye mektubun yok.

Abschriften, keine Testpunktzahlen, keine Empfehlungen.

Ama kimlik ya da tavsiye mektubu olmadan seni nasıl sokabilirim?

Aber ohne Ausweis oder Empfehlung, wie soll ich dich da reinlassen?

Cuddy Foreman'a tavsiye mektubu vermeyecek.

Cuddy würde Foreman keine Empfehlung geben.

Click to see more example sentences
tavsiye beraten

Bu kadın sana kötü tavsiye vermiş Picard.

Diese Frau hat Sie schlecht beraten, Picard.

Beyaz Saray, General Pfister ve beni gözlem ve tavsiye vermemiz için gönderdi.

Das Weiße Haus hat General Pfister und mich geschickt, um zu beraten und zu beobachten.

Robert, bana tavsiye verecektin.

Robert, du wolltest mich beraten.

Click to see more example sentences
tavsiye geraten

Çevre Koruma Kurumu'ndaki bağlantımız sodyum kromat aramamızı tavsiye etti.

Aber unser EPA-Kontakt hat uns geraten nach Natriumchromat zu suchen.