Turkish-German translations for teşekkür:

danke · danken, Dank · danke schön · bedanken · dankeschön · Dankbarkeit · other translations

teşekkür danke

Anne, baba gecikmiş dürüstlüğünüz için teşekkür ederim.

Mutter, Vater, danke für eure verspätete Ehrlichkeit.

Teşekkürler, bu taraftan lütfen.

Danke. Hier entlang, bitte.

Teşekkürler memur bey.

Danke schön, Officer.

Click to see more example sentences
teşekkür danken, Dank

Bu akşam buraya gediğiniz için çok teşekkür ederim.

Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen heute Abend.

Elbette, teşekkür ederim.

Natürlich. Vielen Dank.

Çok teşekkürler Hey!

Vielen Dank Hey!

Click to see more example sentences
teşekkür danke schön

Bu güzel akşam için teşekkürler.

Danke für einen schönen Abend.

Kapat, teşekkür ederim.

Auflegen, danke schön.

Finch, teşekkür ederim.

Finch. Danke schön.

Click to see more example sentences
teşekkür bedanken

Sanırım beni kurtardığın için sana teşekkür etmeliyim.

Ich sollte mich wohl für meine Rettung bedanken.

Size bunun için teşekkür etmek istiyorum.

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken.

Sana şahsen teşekkür ettim.

Ich habe mich persönlich bedankt.

Click to see more example sentences
teşekkür dankeschön

Kim bir teşekkür hak ediyor?

Wer verdient ein Dankeschön?

Bir teşekkür güzel olurdu.

Ein Dankeschön wäre nett.

Anlarsın, bir teşekkür notu, belki telefon numaram.

Du weißt schon, ein Dankeschön, vielleicht meine Telefonnummer.

Click to see more example sentences
teşekkür Dankbarkeit

Bu bir teşekkür el sıkışması değil.

Das ist kein Handschlag der Dankbarkeit.