Turkish-German translations for tekrar:

wieder · wiederholen, wiederholt · nochmal · zurück · nochmals · noch einmal · erneut · schon wieder · Wiederholungen, Wiederholung · wieder einmal · vorkommen · abermals · other translations

tekrar wieder

Seni tekrar görmek istedim.

Ich wollte dich wieder sehen.

O zaman tekrar başlat.

Dann starte ihn wieder.

Kanının tekrar pıhtılaşması için ona protamin sülfat verdim.

Ich gab ihm Protaminsulfat damit sein Blut wieder gerinnen kann

Click to see more example sentences
tekrar wiederholen, wiederholt

Tekrar ediyorum, tüm rehineler eksiksiz yanımda.

Ich wiederhole, alle Geiseln sind unverletzt.

Tekrar ediyorum, saldırıya uğradık.

Ich wiederhole: Wir werden angegriffen!

Tekrar ediyorum! İstila ediliyoruz!

Ich wiederhole, wir werden überrannt.

Click to see more example sentences
tekrar nochmal

Tekrar denemek ister misin?

Willst du's nochmal probieren?

Daha sonra tekrar gideceğim.

Ich gehe später nochmal.

Tekrar sağ ol Tommy.

Hey, Danke nochmal, Tommy.

Click to see more example sentences
tekrar zurück

Bu gece tekrar gidiyoruz.

Wir gehen heute Abend zurück.

Tekrar hoş geldin.

Hey, willkommen zurück.

Tekrar hoşgeldin, Henry.

Willkommen zurück, Henry.

Click to see more example sentences
tekrar nochmals

Dün gece için tekrar teşekkürler.

Danke nochmals für letzte Nacht.

Tekrar iyi geceler.

Nochmals gute Nacht.

Lütfen, tekrar kontrol et.

Bitte, sehen Sie nochmals nach.

Click to see more example sentences
tekrar noch einmal

Tekrar, geldiğiniz için sağ olun.

Noch einmal danke fürs Kommen.

Her şeyi tekrar kontrol edin.

Prüfen Sie alles noch einmal.

Leş gibi kokuyorum. Tekrar duş alacağım.

Ich stinke, ich werde noch einmal duschen.

Click to see more example sentences
tekrar erneut

Tekrardan sokağa çıkma yasağı ilan edildi..

Erneut wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Tekrar ateş ediyorlar.

Sie feuern erneut.

Tekrar denemek ister misiniz?

Möchten Sie es erneut versuchen?

Click to see more example sentences
tekrar schon wieder

Beni tekrar hayal kırıklığına uğrattın!

Ihr habt mich schon wieder enttäuscht.

Şimdiden tekrar dekore ediyorsun?

Schon wieder eine Renovierung?

Hayır."Tekrar Navid" diye bir şey yok.

Nein, es gibt kein "schon wieder Navid".

Click to see more example sentences
tekrar Wiederholungen, Wiederholung

Tekrar etmenin bir manası yok.

Eine Wiederholung bringt nichts.

Onlar tekrar programlar.

Das sind Wiederholungen.

Hayır, bugün kelime tekrarı yapmıyoruz Muba.

Nein, keine Wiederholungen, Muba. Danke.

Click to see more example sentences
tekrar wieder einmal

Ryan bize tekrar yalan söyledi.

Ryan hat uns wieder einmal angelogen.

Bu her şeyi değiştirir, tekrardan.

Das verändert alles, wieder einmal.

Jennifer, çok sağ ol tekrardan.

Jennifer, danke dir, wieder einmal.

tekrar vorkommen

Tehlikeli ve aptalca bir hareketti ve tekrar olmayacak.

Das war dumm und gefährlich und wird nicht wieder vorkommen.

Özür dilerim Doktor Fisher. Bu Bu tekrar olmayacak.

Tut mir leid, Dr. Fisher, es wird nicht wieder vorkommen.

tekrar abermals

Tekrar söylüyorum, bu kadinda önemli bilgiler var.

Ich sage abermals, Diese Frau hat wichtige Informationen.