telsiziyle

Sizin saçma Dikenli Tel radyonuz bizim gerekçelerimizi iftiralarla çarpıtmaktadır.

Euer lächerlicher Stacheldrahtsender verfälscht aufverleumderische Weise unsere Argumente.

Muhtemelen başka bir bebek telsiziyle karıştı.

Sie haben wahrscheinlich ein anderes Babyphone abgehört.

Çevremizde üç tane dikenli telden çember var.

Drei Arten Stacheldraht umzäunen uns hier.

Bir parça tel.

Ein Stück Draht!

Saçımın tek bir teli bile milyonlara değer.

Eine einzelne Strähne meines Haars ist Millionen wert.

Hayır, telsiz yok.

Nein, kein Funkgerät.

Daha önce de kılavuz tel kullandım.

Ich habe einen Führungsdraht benutzt.

Bir telsiz sinyaline ihtiyacım var.

Ich brauch ein Radio-Signal.

Telsiz temasına ihtiyacım var beyler.

Ich brauche Funkkontakt, Jungs.

Telsizin var mı? Evet.

Haben Sie ein Funkgerät?