Turkish-German translations for temelli:

Basis · other translations

temelli Basis

Geminin silahları polaron temelli ve kendisini yenileyebilen kalkanlara sahip.

Sie haben Waffen auf Polaron-Basis und auto-regenerative Schilde.