Turkish-German translations for ticari:

kommerziell · gewerblich · geschäftlich · other translations

ticari kommerziell

Sato'nun babası büyük ticari balıkçı tekneleri getirmiş.

Satos Vater große, kommerzielle Fischerboote hier herbrachte.

Jakuzi ticari bir markanın adıdır.

Jacuzzi" ist ein kommerzieller Markenname.

Bu daha çok ticari bir balık.

Es ist ein kommerzieller Fisch.

Click to see more example sentences
ticari gewerblich

Tren rayı, araziyi ticari yapılaşma ve kalkınma sırasına sokuyor.

Die Zugstrecke sorgt für Ausweisung und Entwicklung gewerblicher Gebiete.

Burası ticari bir marina değil.

Das ist kein gewerblicher Yachthafen.

ticari geschäftlich

Ve sizin Hıristiyan cemiyetiniz ticari bir rakip.

Eure christliche Kommune ist geschäftliche Konkurrenz.