Turkish-German translations for titiz:

gründlich · wählerisch · anspruchsvoll · pedantisch · pingelig · sorgfältig · strikt · other translations

titiz

Bu cinayetler çok titiz, ama bir değişkenlik de var, Hatta biraz doğaçlama.

Diese Tötungen sind präzise, es gibt da auch eine gewisse Fluidität, sogar etwas Improvisation.

Klasik bir operasyondu Sayın Başkan. Titizlikle planlanıp kusursuzca uygulandı.

Es war eine Bilderbuchoperation, Herr Vorsitzender, minutiös geplant, fehlerlos ausgeführt.

Onun ne kadar titiz olduğunu bilirsin.

Du weißt, wie gewissenhaft er ist.

Bay Fogg, siz asil ve titiz bir beyefendisiniz.

Mr. Fogg, Siesind ein nobler, gewissenhafter Gentleman.

Düşünülenin aksine,bekar bir kadından daha titiz davranması beklenir.

Eine unverheiratete Frau musste sich an Verhaltensmaßregeln halten.

Kasabın mantıksızlığı şu ana kadar titiz ve temkinli.

Diese Schlachterei ist rationel, gewissenhaft und durchdacht.

Sanırım bu onun titiz doğasında var.

Es entsprach seiner akribischen Natur.

Aslında ben aşırı titiz bir yavrucaktım.

Eigentlich war ich ein wenig zimperlich ges.

Titiz bir plan ve şeffaf bir vizyon.

Die akribische Planung und die pure Vision.

Harry'nin bütün titiz ve koruyucu tedbirlerini uyguladım.

Ich bin ganz und gar Harrys akribischen Vorsorgemaßnahmen gefolgt.