Turkish-German translations for tiyatro:

Theater · Theaterstück · Nationaltheater · Stadttheater · Staatstheater · other translations

tiyatro Theater

Ben tiyatro yapmayı çok istiyorum.

Ich möchte sehr gerne Theater spielen.

Capitol Tiyatrosu'nun dışında yakaladım.

Erwischte sie beim Capitol-Theater.

NAT HORNE TİYATROSU DOUGLAS FAIRBANKS TİYATROSU

NAT HORNE THEATER DOUGLAS FAlRBANKS THEATER

Click to see more example sentences
tiyatro Theaterstück

Tam bir tiyatro gibi, değil mi?

Es ist wie ein Theaterstück, oder?

O zaman tiyatro olmaz, değil mi?

Das wäre doch kein Theaterstück.

Beraber bir tiyatro oyunu yazıyorlar.

Die schreiben zusammen ein Theaterstück.

tiyatro Nationaltheater

Daha sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda iki yıI çalıştım bir yıI da Londra National'da.

Dann studierte ich für zwei Jahre am Moskauer Kunsttheater, und ein Jahr am Nationaltheater in London.

tiyatro Stadttheater

Dorking Civic Tiyatrosu'nda yine yerli katliamı olmuş.

Im Stadttheater Dorking gab's schon wieder ein Indianermassaker.

tiyatro Staatstheater

Bunlar ulusal tiyatronun kullandığından fazla makyaj malzemesi harcamışlar.

Die Spießbürger-Schachteln brauchen mehr Schminke als das Staatstheater!