Turkish-German translations for topluluk:

Gemeinschaften, Gemeinschaft · ensemble · Gemeinde · Gesellschaften, Gesellschaft · Gruppe · runden, Runde · Community · other translations

topluluk Gemeinschaften, Gemeinschaft

Büyük bir kutsal toplulukta.

Eine große, heilige Gemeinschaft.

Her şeyi topluluk için yaptım.

Ich tat alles für die Gemeinschaft.

Her topluluğun törenleri vardır.

Jede Gemeinschaft hat ihre Rituale.

Click to see more example sentences
topluluk ensemble

Aynı toplulukta dans ediyoruz.

Wir tanzen im selben Ensemble.

Cedar Lake Bale Topluluğu.

Das Cedar Lake Ballett Ensemble?

Hala sadece üç kişilik yer mi var toplulukta?

Noch immer nur drei Plätze im Ensemble?

topluluk Gemeinde

Brighton Sahili, Brooklyn'de büyük bir Rus topluluğu var.

Es gibt eine große russische Gemeinde in Brighton Beach, Brooklyn.

Eskiden burada mennonit bir topluluk vardı. Hemen güneybatımızda.

Südöstlich von hier war mal eine kleine Mennoniten-Gemeinde.

Ama hastane bu topluluğun bir parçası.

Aber das Krankenhaus ist Teil dieser Gemeinde.

topluluk Gesellschaften, Gesellschaft

Uluslararası İyiniyet Topluluğu bu vesileyle sizi özel temsilcisi olarak atıyor.

Die internationale Goodwill-Gesellschaft ernennt Sie hiermit zum Sondergesandten.

Topluluk genetik olarak birleştirilmiş.

Die Gesellschaft ist genetisch verflochten.

topluluk Gruppe

Kilisedekiler ve denizcilerden oluşan bir seyirci topluluğu!

Ein Publikum voller Kirchen-Gruppen und Marines!

topluluk runden, Runde

Ben daha ufak bir topluluk bekliyordum.

Ich habe eine kleinere Runde erwartet.

topluluk Community

Efendim, ileri teknoloji topluluğu..

Sir, die High-End Community ist