Turkish-German translations for tost:

Toast · Toaster · other translations

tost Toast

Al bakalım Gene, tost hemen geliyor.

Bitte, Gene, Toast kommt gleich.

Dört dakika kaynatılmış iki yumurta, biraz pastırma, tost ve kahve.

Zwei gekochte Eier vier Minuten ein wenig Speck, Toast und Kaffee.

Greta için reçel, çay ve tost yapıp geleceğim.

Ich werde Greta Marmelade, Tee und Toast bringen.

Click to see more example sentences
tost Toaster

O tost makinesini hakladığın için sana madalya vermelilerdi.

Fürs Toaster-Abknallen hätten Sie 'nen Orden verdient.

Kötücül tost makinesi.

Ah, heimtückischer Toaster.

Nasıl olur da biri bir tost makinesine âşık olur?

Wie kann man sich in einen Toaster verlieben?

Click to see more example sentences