Turkish-German translations for tozlu:

Staub · staubig · other translations

tozlu Staub

Bu kız toz kadar kuru!

Sie ist trocken wie Staub.

Her yere radyoaktif toz döktük ayrıca güçlendirilmiş ultraviyole ışıklar yerleştirdik.

Alles ist mit radioaktivem Staub bedeckt,. .und alles wird ultraviolett beleuchtet.

Şimdi bu kuru kırmızı tozlara karıştın.

Du bist jetzt der rote trockene Staub.

Click to see more example sentences
tozlu staubig

Gizemin parlak, tozlu dolabı ilginçliklerle doludur.

Ein farbenprächtiges, staubiges Gelass von Geheimnissen.

Orası soğuk ve karanlık ve tozlu.

Es ist kalt und dunkel und staubig.

Tozlu, renksiz, çok sıkıcı.

Staubig, öde, sehr langweilig.

Click to see more example sentences