tutabilir

Gözlerini açık tut.

Augen offen halten!

Onu burada tut.

Halte ihn hier.

Gözlerini açık tut, asker.

Augen offen halten, Soldat!

İki gözünü de açık tut.

Beide Augen offen halten.

Sıkıca tut onu!

Halte ihn fest!

Bir Tat yüzüğü bozdurmak istiyorum.

Ich möchte diesen TAT-Ring verkaufen.

O zaman kulaklarını açık tut.

Dann halte deine Ohren offen.

Tamam. Sıkı tut onu.

Halten Sie ihn fest.

O elbiseyi bir maymun da tutabilir.

Ein Affe kann ein Kleid halten.

Ben de tutabilir miyim?

Darf ich ihn halten?