tuttun

Doğru. Bunun için bizi sen tuttun.

Dafür haben Sie uns engagiert.

Sen, sen E'Alet'i tuttun.

Du, du hast E'Alet angeheuert.

Kırmızı ton balığı falan tuttun?

Hast du roten Thunfisch gefangen?

Sen hiç bir bebeği tuttun mu?

Hast du schon mal ein Baby gehalten?

Ne zaman tuttun bu balığı?

Wann hast du den Fisch gefangen?

Daha önce bir kılıç tuttun mu?

Hast du je ein Schwert gehalten?

Bizi sen ayakta tuttun ana.

Du hast uns angetrieben, Ma.

Sanırım bunu kaldırabiliriz. Tuttun mu?

Ich glaube, wir können es rausheben.

Holly Sando'yu tehdit etmesi için birini tuttun mu?

Haben Sie jemanden beauftragt, um Holly Sando zu bedrohen?

Sen sadece nöbet tuttun!

Du standest nur Wache!