tutuşma

El ele tutuşma, sarılma Sıcak günlerde bile.

Händehalten, Umarmen selbst an heißen Tagen.

Terraforming işlemini baskılarsak kendimizi kolaya incinebilir bir tutuşmaya bırakabiliriz.

Wenn wir den Terraform-Prozess verdichten, gefährden wir eine Brandentzündung.

Tüm bu yemekler ve el ele tutuşmalar?

All die Mittagessen, all das Händchenhalten?

El ele tutuşma kısmı isteğe bağlı.

Der Händchen halten Teil ist optional.