Turkish-German translations for uçurmak:

sprengen · other translations

uçurmak sprengen

Bir tren daha uçurmaya?

Noch einen Zug sprengen?

İntihar bombacısı, az kalsın Başkan Yardımcısı Walden'ı havaya uçuyordu.

Ein Selbstmordattentäter hätte fast Vizepräsident Walden in die Luft gesprengt.

Christian bir bomba yaptı ve bir arabayı havaya uçuracak.

Christian hat eine Bombe gebaut und will ein Auto sprengen.

Click to see more example sentences