uğradık

Tekrar ediyorum, saldırıya uğradık.

Ich wiederhole: Wir werden angegriffen!

Sanırım ikimiz de hayal kırıklığına uğradık.

Tja, dann sind wir wohl beide enttäuscht.

Biraz hayal kırıklığına uğradık.

Wir sind ein wenig enttäuscht.

Alt katta saldırıya uğradık.

Wir wurden unten angegriffen.

Saldırıya uğradık?

Werden wir angegriffen?

Az önce it buluşmasında insanlar tarafından saldırıya uğradık.

Wir wurden gerade bei einem Mutt-Treffen von Menschen angefallen.

Anarşistler tarafından saldırıya uğradık.

Wir wurden von Anarchisten angegriffen.

Perşembe günü arı saldırısına uğradık.

Donnerstag wurde wir von Bienen attackiert.

Komutan Chakotay, saldırıya uğradık.

Chakotay, wir werden angegriffen.

Cherno Alpha, bir tür asit saldırısına uğradık!

Cherno Alpha, wir haben eine Art Säure abgekriegt!