uşağı

Yeni bir uşağa ihtiyacım var.

Ich brauche einen Mundschenk.

İyi geceler, uşaklar.

Gute Nacht, Dealer.

İlk Uşak olmak isteyen sizdiniz.

Sie wollten erster Lakai sein.

Kuşkusuz, bir uşak da

Sicherlich kann ein Lakai

Artık uşak oldunuz?

Sind Sie jetzt ein Lakai?

Blair'in uşağı yukarıda mı?

Ist Blairs Hausjunge da oben?

Hayır, ben uşak değilim.

Nein, ich bin kein Verderbter.

Ben bir uşağım.

Ich bin Lakai.

Ben senin uşağın değilim.

Bin ich etwa dein Prügelknabe?

Kenny Prince'in uşağı.

Kenny Princes Hausboy.