Turkish-German translations for uşak:

Diener · lakai · Kammerdiener · Butler · Dienstboten · Handlanger · other translations

uşak Diener

Bu da benim uşağım, Johnny Five.

Das ist mein Diener, Johnny Five.

O sadece bir uşak.

Er ist nur der Diener.

"Bay Eugene Martin ve uşağı."

Mr. Eugene Martin mit Diener.

Click to see more example sentences
uşak lakai

İlk Uşak olmak isteyen sizdiniz.

Sie wollten erster Lakai sein.

Artık uşak oldunuz?

Sind Sie jetzt ein Lakai?

Ne de olsa, artık İlk Uşak.

Immerhin ist er der erste Lakai.

Click to see more example sentences
uşak Kammerdiener

Lord Gillingham'ın uşağı.

Lord Gillinghams Kammerdiener.

Ben Ethan Slade. Bay Levinson'ın uşağı.

Ethan Slade, Mr. Levinsons Kammerdiener.

Seni hep uşak olarak yardımcı olan bir kahya olarak düşündüm

Ich habe Sie immer als Butler angesehen, der als Kammerdiener aushilft

Click to see more example sentences
uşak Butler

Ben Thompson, Yüzbaşı Carter'ın uşağı.

Ich bin Thompson, Captain Carters Butler.

Onu uşak öldürmüş?

Der Butler hat sie getötet?

Bayan Evelyn'in aşçı ve uşağa ihtiyacı var?

Braucht Miss Evelyn auch einen Koch und einen Butler?

Click to see more example sentences
uşak Dienstboten

BAY BEEBE'E, BAYAN HONEYCHURC'E, FREDDY'YE VE UŞAKLARA YALAN SÖYLEMEK

Mr. Beebe, Mrs. Honeychurch, Freddy und die Dienstboten werden angelogen

Uşaklardan biri ön kapının açık olduğunu söyledi.

Einer der Dienstboten sagte, die Haustür war offen.

uşak Handlanger

Yeni isimler, yeni uşaklar, aynı eski hikaye.

Neue Namen, neue Handlanger, die alte Leier.