Turkish-German translations for ucube:

Freak · monster · Spinner · other translations

ucube Freak

Bebekleri hep sıkıcı bulmuşumdur ama ucube bebekler

Ich hielt Babys immer für langweilig, aber Freak-Babys

Mike Peterson diri diri yandı ve bir ucubeye dönüştürüldü.

Mike Peterson lebendig verbrannt und in einen Freak verwandelt.

Hayır, eğer Cady hakkında küçük olumsuz bir şey söylersem Kıskanç ucube gibi garip görüneceğim

Nein, wenn ich eine negative Sache über Cady sage, sehe ich so aus, wie ein verrückter, eifersüchtiger Freak.

Click to see more example sentences
ucube monster

Hayır, lanet bir ucube olduğu için.

Nein, weil er ein verdammtes Monster ist.

ucube Spinner

Hayır, o ucubenin teki.

Nö. Er ist ein Spinner.