ulaştın

Londra'da bir çok gizli sırra ulaştın, değil mi?

Du hast eine Menge vergrabener Geheimnisse in London, oder?

Belki de kaynama noktasına ulaştın.

Vielleicht hast du den Siedepunkt erreicht.

Büyük bilgiye ulaştın mı?

Hast du die Mega-Info gefunden?