Turkish-German translations for ulus:

internationale · Nationen, Nation · Völker, Volk · other translations

ulus internationale

Dört uluslararası silah tüccarını tespit ettik bile.

Wir haben schon vier internationale Waffenhändler identifiziert.

Amerika'nın uluslararası çapkını.

Amerikas internationales Playgirl.

Sana iyi şanslar çünkü sen uluslararası sularda doğdun.

Nun, viel Glück dabei. Du wurdest in internationalen Gewässern geboren.

Click to see more example sentences
ulus Nationen, Nation

Cesur liderlerimiz yoktan yeni bir ulus yarattılar.

Mutige Pioniere haben eine neue Nation geschaffen.

Biz ulus olmak istiyoruz.

Wir wollen Nationen sein.

Avrupa, Ulus, Sosyalleşme!

Europa, Nation, Verstaatlichung!

Click to see more example sentences
ulus Völker, Volk

Tüm uluslar bir araya toplansın.

Alle Völker sollen sich versammeln.

Ateşe tapanlar ve yılan yiyenlerden bir ulus yarattım.

Ich erschuf aus Feueranbetern und Schlangenfressern ein Volk!