Turkish-German translations for umutsuz:

hoffnungslos · verzweifelt · aussichtslos · niedergeschlagen · other translations

umutsuz hoffnungslos

Brutus's. Umutsuz vakalar için harika bir kurum.

Eine fabelhafte Anstalt für hoffnungslose Fälle.

Ben gerçekten umutsuz romantikler değilim.

Ich bin eigentlich ein hoffnungsloser Romantiker.

O, umutsuz bir vakadır.

Aber er ist hoffnungslos.

Click to see more example sentences
umutsuz verzweifelt

Çok umutsuzca kendime bir arıyorum.

Sehen Sie, ich suche verzweifelt eine Ehefrau.

Dale umutsuz bir adam. Bomboş bir hayatı var.

Dale ist verzweifelt, sein Leben ist leer.

Ben umutsuz eziklere küçük miktarda borçlar veririm.

Ich gebe Kleinkredite an verzweifelte Verlierer.

Click to see more example sentences
umutsuz aussichtslos

Durum bu kadar umutsuz?

Ist es so aussichtslos?

Durum umutsuz görünüyor değil mi?

Die Situation sieht aussichtslos aus.

Umutsuz davalar benden sorulur.

Ich gewinne die aussichtslosen Fälle.

umutsuz niedergeschlagen

Burada umutsuzlukla uzanmış haldeyim, Spence.

Ich liege hier niedergeschlagen, Spence.