Turkish-German translations for utangaç:

schüchtern · Scheu · other translations

utangaç schüchtern

Utangaç bir bakire gibi

Schüchtern wie eine Jungfrau

Aslında ben utangaç seçici biriyim.

Eigentlich bin ich schüchtern.

Ne zamandan beri böyle utangaç oldun?

Seit wann bist du so schüchtern?

Click to see more example sentences
utangaç Scheu

Çok saf, çok utangaç ve heyecanlı biriydi.

Er war sehr naiv und scheu und nervös.

O iyi, terbiyeli ve utangaç bir çocuktur.

Er ist ein braver Junge, wohlerzogen und scheu.

Utangaç mı? Ne kastediyorsun?

Was meinst du mit "scheu"?

Click to see more example sentences