Turkish-German translations for uyarıcı:

stimulans · other translations

uyarıcı stimulans

Vücutta kan üretiminin hızlanmasını sağlayan kimyasal bir uyarıcı.

Ein chemisches Stimulans, das die Blutproduktion beschleunigt.

Uyarıcı işe yarıyor.

Das Stimulans wirkt.