Turkish-German translations for uydu:

Satelliten, Satellit · Mond · other translations

uydu Satelliten, Satellit

Uydudan gönderilme, akıllı hedefleme.

Satelliten gestützte intelligente Zielerfassung.

Skye, bu alanda gerçek zamanlı uydu gözlemine ihtiyacımız var hemen.

Skye, wir brauchen Echtzeit-Satelliten-Überwachung für diese Gegend, Sofort.

Sonunda. Bir F.A.A. uydusu, düşmüş bir uçak belirlemiş.

Ein Satellit hat ein abgestürztes Flugzeug lokalisiert.

Click to see more example sentences
uydu Mond

Uydular, yıldızlar gezegenler, galaksiler.

Monde, Sterne, PIaneten, GaIaxien.

James K. Polk kimdir? " "Pluton'nun kaç uydusu vardır?

Wer ist James K. Polk?" "Wie viele Monde hat Pluto?