Turkish-German translations for uysal:

sanft · zahm · Gehorsam · friedlich · willig · other translations

uysal sanft

Yerinde olsam, onun daha uysal bir hayvana binmesini isterdim.

An deiner Stelle würde ich ihr ein sanfteres Pferd geben.

Bir yavru kedi kadar uysal.

Er ist sanft wie ein Kätzchen.

uysal zahm

Şimdi ise uysal ve itaatkar.

Jetzt ist er zahm und unterwürfig.

Ben uysal bir Apaçi'yim.

Ich bin ein zahmer Apache.

uysal Gehorsam

Güzel, uysal, itaatkar.

Schön, willig, gehorsam.

uysal friedlich

Bu uysal devler bir ton ağırlığına ulaşabilir.

Eine Tonne schwer können die friedlichen Kolosse werden.

uysal willig

Güzel, uysal, itaatkar.

Schön, willig, gehorsam.