Turkish-German translations for uzak:

weit · weg · fern · weit weg · entfernt · Fernbedienung · abgelegen · entlegen · Remote- · other translations

uzak weit

Daha ne kadar uzağa gitmemiz gerek?

Wie weit müssen wir noch gehen?

Brezilya çok mu uzakta?

Ist Brasilien weit weg?

O zaman buradan çok uzağa kaçarız.

Dann werden wir weit von hier weggehen.

Click to see more example sentences
uzak weg

Sadece uzak dur Lütfen.

Bleib einfach weg bitte.

Hayır çünkü çok uzaklara gidiyoruz.

Nein, denn wir gehen weit weg.

Lütfen, Dexter, sadece uzak dur.

Bitte Dexter, bleib einfach weg.

Click to see more example sentences
uzak fern

Birlikte uzak diyarları keşfe çıkarlarmış.

Zusammen bereisten sie ferne Länder.

Sıçrayan boyunlu sevgilini herkesten uzak tut!

Halte deine Skitter-Hals-Freundin von jedem fern!

Onlar casusları kimyasal şirketlerden uzak tutmak için.

Die sollen die Spione der Chemiekonzerne fern halten.

Click to see more example sentences
uzak weit weg

Yakında beni uzak bir yere gönderecekler.

Sie werden mich bald weit weg schicken.

Ebubekir uzakta, hem de çok uzakta.

Boubaker ist jetzt weit weg, sehr weit.

Uzak bir yere.

Einfach weit weg.

Click to see more example sentences
uzak entfernt

Yarım mil uzakta.

Halbe Meile entfernt.

Bu yeni saldırı ise nispeten uzakta.

Dieser neue Angriff ist einen Sektor entfernt.

Yeterince yüksek ve uzak.

Hoch genug. Weit entfernt.

Click to see more example sentences
uzak Fernbedienung

Zira elimde bir uzaktan kumanda var.

Denn ich habe eine Fernbedienung.

Bu, dekorasyon için uzaktan kumanda ancak robotlar için de bir uzaktan kumanda var.

Eine Fernbedienung für die Dekoration. Aber es gibt noch eine zweite Fernbedienung für die Roboter.

Uzaktan kumanda ister miydik efendim?

Möchten Sie eine Fernbedienung, Sir?

Click to see more example sentences
uzak abgelegen

Park yerleri, lokantalar. Gözlerden uzak yerler.

In Parkhäusern, Diners, diese abgelegenen Orte.

Şurada, Mickinley ilçesinde gözden uzak beş kilometrelik bir yol var.

Da ist ein abgelegenes Drei-Meilen-Stück hier, in Mckinley County.

Sessiz ve ırak herkesten uzakta.

Ruhig und abgelegen, fern von allen.

Click to see more example sentences
uzak entlegen

Onlar.. uzak bir kolonide yaşıyorlardı.

Sie lebten in einer entlegenen Kolonie.

Uzaklarda doğuda tepelerin ve nehirlerin ormanların ve çöllerin ötesinde tek ve ıssız bir dağ bulunur.

Weit im Osten, hinter Gebirgen und Flüssen, jenseits von Wäldern und Ödland, liegt ein einzelner, entlegener Berg.

Kadim bir ruhani inziva yeri, Kolinahr ve huzurlu bir meditasyon için eski bir uzak Tapınak.

Es ist ein altes spirituelles Refugium. Eine entlegene Stätte für Kolinahr und friedvolle Meditation. Kolinahr?

Click to see more example sentences
uzak Remote-

Buna, Uzaktan Masaüstü Erişimi deniyor.

It's called Remote Desktop Access.