uzaklıktan

Cardasya savaş gemisi üç dakika uzaklıkta.

Cardassianisches Kriegsschiff drei Minuten entfernt.

Buradan yarım gün uzaklıkta bir kasaba var.

Einen halben Tagesritt weg ist eine Stadt.

On dakika uzaklıkta oturuyoruz.

Wir wohnen zehn Minuten entfernt.

Buradan üç ışık yılı uzaklıkta.

Ungefähr drei Lichtjahre entfernt.

O üs ne kadar uzaklıkta? Çok değil.

Wie weit ist diese Basis entfernt?

Hoşgörü ne kadar uzaklıkta?

Wie weit bis zur Toleranz?

Büyük nehre bir gün uzaklıkta.

Einen Tagesritt vom großen Fluss.

Dalga bir kilometre uzaklıkta Kaptan.

Abstand zur Welle ein Kilometer.

Bir sonraki çıkış ne kadar uzaklıkta?

Wie weit ist der nächste Ausgang?

Bizim evimiz, binlerce ışık yılı uzaklıkta.

Unsere Heimat ist Tausende von Lichtjahren entfernt.