Turkish-German translations for uzaklaşmak:

entfernen · gehen · sich entfernen · verschwinden · weggehen · entfremden · other translations

uzaklaşmak entfernen

Yarım mil uzakta.

Halbe Meile entfernt.

Bu yeni saldırı ise nispeten uzakta.

Dieser neue Angriff ist einen Sektor entfernt.

Yeterince yüksek ve uzak.

Hoch genug. Weit entfernt.

Click to see more example sentences
uzaklaşmak gehen

Daha ne kadar uzağa gitmemiz gerek?

Wie weit müssen wir noch gehen?

Bir yerlere gideriz, uzak bir yerlere.

Wir werden irgendwohin gehen, irgendwo weit weg.

Ne kadar uzağa gideceğiz?

Wie weit müssen wir gehen?

Click to see more example sentences
uzaklaşmak sich entfernen

Onaylama, sivil pilot, uçak gemisinden uzaklaşıyor.

Bestätigung, Zivil-Pilot entfernt sich vom Flugzeugträger.

Hedef uzaklaşıyor. Metroya doğru gidiyor.

Zielobjekt entfernt sich Richtung U-Bahn.

Arkadaşlarından uzak duruyorlardı?

Entfernten sie sich von Gleichaltrigen?

Click to see more example sentences
uzaklaşmak verschwinden

Uzak dur buradan!

Geh weg, verschwinde.

Beni kendinden uzaklaştırdı, sonra Sonra bir anda kayboldu.

Sie hat mich weggeschubst und dann ist sie einfach verschwunden.

uzaklaşmak weggehen

O zaman buradan çok uzağa kaçarız.

Dann werden wir weit von hier weggehen.

Evet, uzağa gideceğim. Çok uzağa

Ja, ich werde weit, weit weggehen.

uzaklaşmak entfremden

Genç hamilelik, uzaklaştırılmış kız çocuğu ve gizli nişanlanma.

Eine Jungendschwangerschaft, eine entfremdete Tochter, eine geheime Verlobung.