Turkish-German translations for uzatmak:

verlängern · erstrecken · reichen · betten · erweitern · other translations

uzatmak verlängern

Ama yaşam uzatmak?

Aber Leben verlängern?

Uzatılmış ve yan yazılmış. İslav alfabesinden esinlenilmiş olabilir.

Die verlängerte Schräge, das könnte ein kyrillischer Einfluss sein.

Yaşam sürelerini uzatmak için deuridium'a ihtiyaçları var.

Sie brauchen Deuridium, um ihre Lebensspanne zu verlängern.

uzatmak erstrecken

Alt uzaydaki kırılmalar bir kaç ışıkyılı mesafeye kadar uzanıyordu.

Es gab Subraumbrüche, die sich über Lichtjahre erstreckten.

Önümüzdeyse, bütün Latin Amerika uzanıyor.

Vor uns erstreckt sich ganz Lateinamerika.

uzatmak reichen

Ne kadar uzağa uzanıyor?

Wie weit reichen sie?

Kes, bana bir kortikal sonda uzatır mısın?

Kes, reichen Sie mir eine Kortikalsonde.

uzatmak betten

Şimdi o yerdekileri al ve yatağa uzan.

Jetzt heb die auf und leg dich aufs Bett.

uzatmak erweitern

Federal Plaza, Church Caddesi ve Çin Mahallesi'deki postaneler çalışma saatlerini uzattı.

Das Bundes Plaza, Church Street und Chinatown Postämter haben alle erweiterte Öffnungszeiten.