Turkish-German translations for uzaysal:

räumlich · Raum- · other translations

uzaysal räumlich

Mikroskobik yerçekimsel anaforlar, uzaysal boyutu aşırı sıkıştırıyor.

Mikroskopisch kleine Gravitationswirbel. Begrenzte räumliche Dimensionen.

Şimdiden bir uzaysal kontrole başladım

Ich begann bereits eine räumliche

Uzaysal yırtık ciddi nükleonik parazitlenme yaratıyor.

Der räumliche Bruch erzeugt nukleonische Störungen.

Click to see more example sentences
uzaysal Raum-

Biz buna uzaysal yörünge diyoruz.

Wir nennen es einen "Raum-Trajektor".