Turkish-German translations for vadeli:

langfristig · längerfristig · other translations

vadeli langfristig

Alicia, ilişkimiz uzun vadeli bir birlikteliğe dönüşebilir mi?

Alicia, erfordert unsere Beziehung eine langfristige Bindung?

Bir öncelik nasıl uzun vadeli olabilir? Danny

Wie kann eine Priorità t langfristig sein?

Zaten dört füzyon geçirmiş. O yüzden uzun vadeli bir çözüm getiriyoruz.

Er hatte bereits vier Verschmelzungen, und deshalb wählen wir die langfristige Lösung.

Click to see more example sentences
vadeli längerfristig

Kimse uzun vadeyi umursamaz Danny.

Niemand denkt längerfristig, Danny.