vardık

Bir anlaşmaya vardık sanıyordum, ateşkes.

Ich dachte, wir vereinbarten einen Waffenstillstand.

İkimiz de aynı sonuca vardık.

Wir haben beide dasselbe Ergebnis.

Sevgili Dünyalılar, bir antlaşmaya vardık.

Miterdlinge, wir haben eine Einigung erzielt.

Nihayet Gotland'de küçük bir donmuş limana vardık.

Immerhin erreichten wir eine kleine zugefrorene Bucht in Gotland.

Dün gece, bir rüya gördüm sen ve ben vardık

Letzte Nacht hatte ich einen Traum da haben du und ich

Bir general, bir binbaşı, bir yüzbaşı, iki teğmen ve ben vardık.

Ein General, ein Major, zwei Captains, zwei Lieutenants und ich.

Ve ben ve babam bi' anlaşmaya vardık.

Und Dad und ich trafen eine Übereinkunft.

Jimmy. Tommy ve ben vardık.

Da waren Jimmy, Tommy und ich.

İyi ki o kapının arkasında biz vardık.

Gut, dass wir hinter dieser Tür standen.

Syl ve ben vardık işte.

Naja, Syl und ich waren da.