Turkish-German translations for varmak:

haben · sein · kommen · existieren · enthalten · besitzen · bestehen · passieren · herzukommen · ankommen · Betragen · verfügen · Erfolg haben · gelingen, gelangen · anreisen · eintreffen · vorliegen · geschehen · other translations

varmak haben

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

İyi bir fikri vardı.

Sie hatte eine gute Idee!

Burada bir sürü bagajım var.

Ich habe hier eine Menge Gepäck

Click to see more example sentences
varmak sein

Tamam, bir fikrim var, ama yardımına ihtiyacım var,

Ich habe eine Idee, aber dazu brauche ich Ihre Hilfe.

Babanın güzel, güçlü kadınlara karşı bir zaafı vardı.

Dein Vater hatte eine Schwäche für schöne, starke Frauen.

Bunun için ellerinize ihtiyacım var.

Ich brauche Ihre Hände dafür.

Click to see more example sentences
varmak kommen

Hadi içeri girelim, size küçük bir sürprizimiz var.

Kommen Sie rein, ich hab eine kleine Überraschung für Sie.

Başka gelen var mı?

Kommt sonst noch jemand?

Gelen bir sevkiyat var.

Eine Lieferung kommt an.

Click to see more example sentences
varmak existieren

Ben artık sen olmadan var olamam.

Ich kann ohne dich nirgends existieren.

Her seyden iki tane var.

Hier existiert alles zwei Mal.

Onlar da hiç var olmadı.

Sie hat nie existiert.

Click to see more example sentences
varmak enthalten

Naqahdah'nın kararsız bir çeşidini bulunduran bir cihaz vardı.

Ein Gerät enthielt eine instabile radioaktive Naqahdah-Variante.

Her parfümün üç temel notası vardır.

Jedes Parfum enthält drei Akkorde:

İçinde bazı organik kütleler var.

Sie enthält organische Materie.

Click to see more example sentences
varmak besitzen

Kahverengi bir Toyota Corolla'nız var mı?

Sie besitzen einen braunen Toyota-Corrola?

Şimdi, bildiğim ve sahip olduğum şeyler var.

Jetzt weiß ich Dinge, ich besitze Dinge.

Seri katillerin bile iyi yönleri vardır.

Auch ein Mehrfach-Mörder kann Qualitäten besitzen.

Click to see more example sentences
varmak bestehen

O ihtimal her zaman vardır.

Diese Möglichkeit besteht immer.

Daima bir risk vardır.

Ein Risiko besteht immer.

Her zaman böyle bir ihtimal vardır.

Es besteht immer eine Möglichkeit.

Click to see more example sentences
varmak passieren

Bakın, görünüşe göre ortada bir hata var.

Da ist anscheinend ein Fehler passiert.

Ya Rowan dünyadaki en iyi yalancı ya da bir çeşit bölünme durumu var.

Entweder ist Rowan die beste Lügnerin der Welt oder es ist irgendeine Spaltung passiert.

Dr. Bishop, bunun nasıl olabileceğine dair bir fikriniz var mı?

Dr. Bishop, irgendeine Idee, wie so etwas passieren könnte?

Click to see more example sentences
varmak herzukommen

Çünkü bu fedakarlık haplarının geldiği yerde daha bir sürü var.

Denn wo diese Opferungspillen herkommen, gibt es noch viele weitere.

Ve bunun geldiği yerde çok daha fazlası var, bebeğim.

Und wo das herkommt ist noch viel mehr, Baby.

Bunun geldiği yerde daha çok var.

Wir haben noch mehr, wo das herkommt.

Click to see more example sentences
varmak ankommen

Bütün çarpışma araçları, Finlandiya'ya vardığımızda hazır olmalı.

Alle Einsatzfahrzeuge müssen bereit sein, wenn wir ankommen.

Oraya vardığımızda beni uyandır.

Weck mich, wenn wir ankommen.

Burada bir sms var. Az önce Dan Hodges'in telefonuna geldi.

Ich hab hier eine SMS, die gerade auf Dan Hodges Handy angekommen ist.

Click to see more example sentences
varmak Betragen

Şantaj var, dolandırıcılık var.

Wir hätten da Erpressung, Betrug

O bir var egzotik dansçı dolandırıcılık için mahkumiyet ile, hırsızlık ve fuhuş.

Sie ist eine exotische Tänzerin mit Verurteilungen wegen Betrug, Diebstahl und Prostitution.

Her hile ve oyunda, daima bir rakip ve daima bir kurban vardır.

In jedem Spiel und Betrug git es einen Gegner und ein Opfer.

varmak verfügen

Ayrıca, profesyonel deneyim ya da sahne performansı tecrübeniz varsa, lütfen belirtin.

Vermerken Sie bitte ebenfalls etwaige professionelle oder sonstige Repertoire-Erfahrung, über die Sie verfügen.

Güçlü silahlar için bir cephaneliğiniz var.

Sie verfügen über ein Arsenal starker Waffen.

Standart haritalarınız var mı?

Sie verfügen über Standardkarten?

varmak Erfolg haben

Başarılıyım, bir çörek dükkânım var, ve bir de yeni ve güzel bir yatak resmi.

Ich habe Erfolg, ein Törtchen-Geschäft und ein Bild von einem schönen neuen Bett.

Büyük bir evin var, çok başarılısın.

Du hast ein großes Haus, Erfolg.

varmak gelingen, gelangen

Dışarıda büyük bir dünya var ve bazen bu küçük dünya o büyük dünyayı öylesine güzel aksettirir ki,..

Da draußen, da ist die große Welt, und manchmal gelingt es der kleinen Welt, die große Welt so zu spiegeln,

Sayın jüri başkanı, jüri bir karara vardı mı?

Verehrte Geschworene, sind Sie zu einem Urteil gelangt?

varmak anreisen

Şimdi ta İbiza'daki Privilege'den gelen özel bir konuğumuz var.

Extra aus Ibiza angereist, kommt jetzt ein besonderer Act.

varmak eintreffen

Yarın gelecek olan bir teslimat var.

Morgen wird eine Lieferung eintreffen.

varmak vorliegen

Burada Dr. Lease'ın raporu var.

Ich habe Dr. Lees Bericht vorliegen.

varmak geschehen

Her şeyin bir nedeni vardır, Claire.

Alles geschieht aus einem Grund, Claire.