Turkish-German translations for vasıtasıyla:

durch · mittels · other translations

vasıtasıyla durch

Belki de seninle şiir şahinim vasıtasıyla haberleşebilirim.

Vielleicht kann ich Sie kontaktieren, durch meinen Poesie-Falken.

Bisiklet hocam Kurt, vasıtasıyla.

Durch meinen Spinning-Lehrer, Kurt.

Bununda en hızlı yolu, servis vasıtasıyla kontrollü yayılmadır.

Am schnellsten durch Dienst an der Fortpflanzungskontrolle.

vasıtasıyla mittels

Kendilerini yok eden tohumlar bir intahar geni vasıtasıyla.

Samen, die sich mittels eines Selbstmord-Gens selbst zerstören.