Turkish-German translations for verimlilik:

effizienz · produktivität · Fruchtbarkeit · Efficiency · other translations

verimlilik effizienz

Bu senin verimliliğin hakkında değil.

Es geht um Ihre Effizienz-Liste.

İstikrar, ekonomik verimlilik ve temsili demokrasi yanılsamaları ekonomik kriz, savaş ve terörle yer değiştirdi terör gibi savaş ile.

Die Illusionen der Stabilität, der ökonomischen Effizienz, und der repräsentativen Demokratie, wurden durch Krise, Krieg und Terror ersetzt mit Krieg als Terror.

verimlilik produktivität

Verimlilik, performans, dakiklik.

Produktivität, Leistung, Pünktlichkeit.

Ortak gelişme, yüksek verimlilik.

Gemeinsames Wachstum, hohe Produktivität.

verimlilik Fruchtbarkeit

Ben bereketli bir kadınım, verimlilik ve bereketlilikle doluyum.

Ich bin eine fruchtbare Frau voller Vitalität und Fruchtbarkeit.

verimlilik Efficiency

Ben, Meeker Verimlilik Danışmanlığı'ndan Joe Meeker.

Joe Meeker von "Meeker Efficiency Consulting.