versene

Tam bir beysin, ekmek versene.

Sie sind ein wohlerzogener Gentleman.

Bir soda versene.

Ein Sodawasser bitte.

Bu benim ilk Vindaloo Günüm. Bana en iyisinden yarım kilo fırlatılacak baharat versene.

Es ist mein erster Vindaloo Tag, deshalb nehme ich ein Pfund deiner besten Schmeiss-Gewürze.

Barney, destek versene.

Barney, unterstütz mich.

Ona bir sigara versene Harding.

Gib ihm eine Zigarette, Harding.

Hey, Moe bana bir bira daha versene.

Hey, Moe, gib mir noch ein Bier!

Bana biraz portakal suyu versene, Georgie.

Gib mir etwas Orangensaft, Georgie.

Bana bir bardak daha şarap versene.

Gib mir noch ein Glas Chardonnay.

Bana bir sigara versene, O.J.

Gib mir eine Zigarette, OJ.

Bana "Sun Times"ve" Racing Action" versene.

Die "Sun Times"und ein" Racing Action" Tippschein.